การจัดการ Knowledge

การดำเนินการ
Selected 20 rows in this page.  
อัตราผลตอบแทน (ROIC) ตอนที่ 2
หมวด : ธุรกิจและการเงิน
Post Date : 17/08/2018 - 12:00:27
อัตราผลตอบแทน (ROIC) ตอนที่ 1
หมวด : ธุรกิจและการเงิน
Post Date : 09/08/2018 - 09:29:54
หุ้นค้าปลีกระดับโลก (Global Retail Stock)
หมวด : ธุรกิจและการเงิน
Post Date : 16/07/2018 - 15:09:46
Beta หุ้น
หมวด : ธุรกิจและการเงิน
Post Date : 06/07/2018 - 10:22:39
ต้นทุนเงินทุน (WACC)
หมวด : ธุรกิจและการเงิน
Post Date : 25/06/2018 - 10:27:06
เจ้าสัว...ทำงานเพื่อค้นพบตัวเอง
หมวด : ธุรกิจและการเงิน
Post Date : 15/06/2018 - 09:01:23
เลี้ยงต้อย
หมวด : บัญชีและภาษี
Post Date : 06/04/2018 - 17:29:05
เหมาหมู่
หมวด : บัญชีและภาษี
Post Date : 06/04/2018 - 10:20:13
ยกๆ หย่อนๆ
หมวด : บัญชีและภาษี
Post Date : 29/03/2018 - 10:15:11
พ่อหย่อน
หมวด : บัญชีและภาษี
Post Date : 28/03/2018 - 16:26:40
แม่ยก
หมวด : บัญชีและภาษี
Post Date : 28/03/2018 - 15:57:31
หลักเกณฑ์การวัดหุ้นถูก...แพง
หมวด : การลงทุน
Post Date : 23/02/2018 - 17:04:03
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
หมวด : การลงทุน
Post Date : 23/02/2018 - 16:20:25
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตอนที่ 2
หมวด : การลงทุน
Post Date : 23/02/2018 - 15:35:11
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตอนที่ 1
หมวด : การลงทุน
Post Date : 23/02/2018 - 14:31:51
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 4
หมวด : การลงทุน
Post Date : 23/02/2018 - 14:20:25
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 3
หมวด : การลงทุน
Post Date : 23/02/2018 - 14:07:12
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 3
หมวด : การลงทุน
Post Date : 23/02/2018 - 13:48:31
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 3
หมวด : การลงทุน
Post Date : 23/02/2018 - 13:20:32
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 2
หมวด : การลงทุน
Post Date : 23/02/2018 - 12:00:08

หน้า