หมวด : การลงทุน

หัวข้อ วันที่สร้าง
หลักเกณฑ์การวัดหุ้นถูก...แพง [ อ่าน : 425 ] 23/02/2018
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITDA) [ อ่าน : 566 ] 23/02/2018
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตอนที่ 2 [ อ่าน : 598 ] 23/02/2018
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตอนที่ 1 [ อ่าน : 1,240 ] 23/02/2018
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 4 [ อ่าน : 637 ] 23/02/2018
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 3 [ อ่าน : 608 ] 23/02/2018
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 3 [ อ่าน : 352 ] 23/02/2018
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 3 [ อ่าน : 451 ] 23/02/2018
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 2 [ อ่าน : 485 ] 23/02/2018
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 1 [ อ่าน : 336 ] 23/02/2018
หลักการลงทุนหุ้นแบบนักธุรกิจ [ อ่าน : 417 ] 02/02/2018
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 2 [ อ่าน : 559 ] 10/11/2017
P/E สูง ควรลงทุน ? [ อ่าน : 658 ] 10/11/2017
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 2 [ อ่าน : 324 ] 10/11/2017
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 1 [ อ่าน : 482 ] 10/11/2017
P/BV สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 1 [ อ่าน : 681 ] 09/11/2017
ราคาหุ้น VS กำไรสุทธิต่อหุ้น [ อ่าน : 643 ] 09/11/2017
ช่วงเวลาในการซื้อขายหุ้น [ อ่าน : 657 ] 09/11/2017
5 เรื่องต้องรู้ก่อนประมูลทรัพย์ [ อ่าน : 724 ] 04/09/2017
5 สิ่งที่ต้องทำก่อนประมูลทรัพย์ [ อ่าน : 519 ] 04/09/2017

หน้า