หมวด : การลงทุน

หัวข้อ วันที่สร้าง
หลักเกณฑ์การวัดหุ้นถูก...แพง [ อ่าน : 290 ] 23/02/2018
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITDA) [ อ่าน : 318 ] 23/02/2018
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตอนที่ 2 [ อ่าน : 308 ] 23/02/2018
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตอนที่ 1 [ อ่าน : 354 ] 23/02/2018
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 4 [ อ่าน : 397 ] 23/02/2018
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 3 [ อ่าน : 347 ] 23/02/2018
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 3 [ อ่าน : 262 ] 23/02/2018
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 3 [ อ่าน : 345 ] 23/02/2018
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 2 [ อ่าน : 395 ] 23/02/2018
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 1 [ อ่าน : 251 ] 23/02/2018
หลักการลงทุนหุ้นแบบนักธุรกิจ [ อ่าน : 323 ] 02/02/2018
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 2 [ อ่าน : 317 ] 10/11/2017
P/E สูง ควรลงทุน ? [ อ่าน : 409 ] 10/11/2017
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 2 [ อ่าน : 255 ] 10/11/2017
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 1 [ อ่าน : 386 ] 10/11/2017
P/BV สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 1 [ อ่าน : 422 ] 09/11/2017
ราคาหุ้น VS กำไรสุทธิต่อหุ้น [ อ่าน : 443 ] 09/11/2017
ช่วงเวลาในการซื้อขายหุ้น [ อ่าน : 420 ] 09/11/2017
5 เรื่องต้องรู้ก่อนประมูลทรัพย์ [ อ่าน : 470 ] 04/09/2017
5 สิ่งที่ต้องทำก่อนประมูลทรัพย์ [ อ่าน : 348 ] 04/09/2017

หน้า