สูงวัยใช่เลย

หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

เห็นบ้านอื่นเมืองอื่น ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของพนักงานสูงวัยโดยการเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆ ธุรกิจทำให้เติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงงานบางอย่างที่ไม่ต้องใช้ทักษะความชำนาญก็จะเห็นเหล่า ส.ว. ทั้งหลายมาปฏิบัติอย่างแข็งขันทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพราะแรงงานวัยหนุ่มสาวก็จะได้ออกไล่ตามความฝัน สร้างแรงบันดาลใจที่จะออกไล่ล่าหาความสำเร็จเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง และประเทศชาติ

มาวันนี้คุณสรรพ์ใจดีอยากให้คนสูงวัยได้ยืดเส้นยืดสาย ไม่ต้องนั่งเหงาอยู่กับบ้าน ออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการนำประสบการณ์ที่มีมาช่วยผลักดันธุรกิจไทยให้มุ่งหน้าเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มที่ ออกประกาศยกเว้นภาษีให้อีกหนึ่งชุดนอกเหนือจากชุดเดิม โดยครั้งนี้ให้สิทธิกับฝั่งนายจ้างแทนโดยมีเงื่อนไขง่ายสั้นและกระชับว่า

 • จ้างพนักงานสูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยต้องทำงานเต็มเดือน

 • พนักงานสูงวัยต้องเป็นสัญชาติไทย

 • ต้องไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหรือนิติบุคคลในเครือเดียวกันของผู้ว่าจ้าง

 • กรณีเป็นพนักงานเดิมมาก่อน หากจ้างต่อสามารถใช้สิทธิได้ทันที

 • กรณีเป็นพนักงานสูงวัยใหม่ที่กำลังจะจ้าง ต้องขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 • จำนวนพนักงานผู้สูงวัยที่จะใช้สิทธิ ไม่เกิน 10% ของลูกจ้างทั้งหมด ถ้าหารแล้วมีเศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น

     

แค่นี้ก็ตรมหนักหนา เอ๊ยแค่นี้ง่ายๆ แค่นี้เอง ส่วนจะได้สิทธิอะไรบ้าง เรื่องแบบนี้เค้าให้กันเป็นเท่าๆ เลย โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ว่าจ้างสามารถหักรายจ่ายได้เพิ่ม 1 เท่า สำหรับ

 • รายจ่ายที่เป็นรายจ่ายในการจ้างพนักงานสูงวัย ไม่ว่าจะเป็น
  • เงิน

  • ทรัพย์สิน

  •  ประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นเงิน

  • ภาษีอากรที่ออกแทนให้

  • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • นำรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างมาหักได้เพิ่ม เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน

คิดง่ายๆ หากบริษัทเรามีพนักงานรวมทั้งหมด 15 คน จะสามารถจ้างป๊ากับม๊า เอ๊ยพนักงานผู้สูงวัยมาเป็นพนักงานที่สามารถใช้สิทธิหักรายจ่ายได้เพิ่ม 2 คน หากเราจ่ายค่าตอบแทนให้คนละ 30,000 บาท ทำงานตลอดทั้งปีเท่ากับจะหักรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มคนละ 15,000 X 12 =180,000 บาท รวม 2 คนเท่ากับ 360,000 บาท ประหยัดภาษีไปเต็มๆ 20% = 72,000 บาท

 

รายได้

XXX

หัก

ต้นทุน

(XXX)

หัก

รายจ่าย (รวมเงินเดือน)

(XXX)

 

กำไรสุทธิทางบัญชี

XXX

หัก

รายจ่ายจ้างพนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป

(360,000)

 

กำไรสุทธิทางภาษี

XXX

 

ประหยัดภาษี 360,000 X 20%

720,000

ไม่พอหากป๊ากับม๊า เอ๊ยพนักงานผู้สูงวัยที่เราจ้างอายุเกิน 65 ปี เท่ากับว่าพนักงานของเรายังคงได้รับสิทธิยกเว้น ไม่ต้องเงินได้นำมาคำนวณภาษีอีก 190,000 บาท เท่ากับว่าบริษัทหักรายจ่ายได้เพิ่ม ส่วนผู้สูงวัยของเราไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก

 

รายได้

XXX

 

เงินได้มาตรา 40(1) – เงินเดือน

360,000

หัก

เงินได้ที่ได้รับยกเว้น – อายุเกิน 65 ปี

(190,000)

 

เงินได้หลังหักเงินได้ที่ยกเว้น

170,000

หัก

รายจ่ายเป็นการเหมา 50% (ไม่เกิน 100,000)

(95,000)

 

กำไรสุทธิทางบัญชี

95,000

หัก

ค่าลดหย่อนผู้มเงินได้

(60,000)

 

เงินได้พึงประเมินสุทธิ

35,000

 

ภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้า

(150,000 X 0%)

0

เรื่องดีๆ ทั้งต่อผู้สูงวัยที่จะได้นำประสบการณ์มาก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ กับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ แถมยังประหยัดภาษีดีต่อใจแบบนี้ ไม่ใช้คงไม่ได้แล้ว แต่หากจะใช้ยังไงก็ไปอ่านเรื่องราวเต็มๆ เพิ่มเติมได้จากพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 639 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 260 กันก่อนนะจะได้ใช้สิทธิไม่ผิดพลาด

ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com