สินค้าเสื่อม...คุณภาพ

หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

สินค้าเสื่อม...คุณภาพ

      ผ่านเทศกาลกันมาแล้วมีใครได้โบนัสเยอะกันบ้างไหมจ๊ะ หนูได้เงินจากนายแม่ให้มาตั้ง 1,000 บาท เอาไปซื้อของลดราคาที่โรงงานใกล้บ้านนะ เขาเอาพวกชั้นว่างของสวยๆๆๆ มาขายให้กับบุคคลทั่วไป

     แต่สงสัยอย่างหนึ่งนะว่า  สินค้าที่ไม่เป็นตามมาตราฐานเมื่อถึงเวลาแล้วมีจำนวนมากนำมาขาย ถือเป็นรายได้ แต่สินค้าที่ผลิตผิดเก็บไว้นานขายไม่ได้ จะทำอย่างไรดีน้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ   เรามาดูกันดีกว่าว่า การทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ เป็นอย่างไร ??

การทำลายสินค้าเสิอมสภาพ  โดยแยกออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1. ของเสียตามปกติ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ภายใต้กรรมวิธีการผลิตได้มีการกำหนดอัตราที่เสียที่ถือว่าเป็นปกติของกรรมวิธีการผลิต

2. ของเสียเกินปกติ  ที่มีจำนวนของเสียเกิดขึ้นมากกว่าอัตราปกติที่กำหนด

3. เศษซาก เศษวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผลิตบางประเภทซึ่งมีค่ากลับคืนที่อาจวัดได้ แต่มีจำนวนน้อย

เป็นอย่างไงกันบ้างพอเข้าใจแล้วนะ

     ตามกฎหมาย ป.79/2541 ในกรณีที่ สินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดอายุ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำลายสินค้าสามารถเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และไม่ถือเป็นการขายตามภาษีมูลค่าเพิ่ม  มีธุระเกี่ยวข้องดังนี้

1. บริษัทที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม หรือ เขตเสรี

 • ให้ถือตามวิธีการทำลายของเสีย เศษซาก ที่นิคมอุตสาหกกรมแห่งประเทศไทยกำหนด
 • ให้เชิญผู้สอบบัญชีเป็นพยานในการทำลาย
 • จัดทำลายงานให้ผู้สอบบัญชีรับทราบ
 • ผู้สอบบัญชีรับรองเป็นลายลัษณ์อักษรแนบงบแสดงฐานะการเงินไว้ด้วย

2. บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากสินค้าจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก

 • ในการทำลายวัตถุดิบ ให้กิจการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน BOI กำหนด
 • ให้เชิญผู้สอบบัญชีเป็นพยานในการทำลาย
 • จัดทำรายงานให้ผู้สอบบัญชีรับทราบ
 • ผู้สอบบัญชีรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรแนบกับงบแสดงฐานะการเงินไว้ด้วย

3. บริษัทเกี่ยวกับ เวชกรรม เคมี อาหาร

 • ตรวจสอบสภาพสินค้า เสียหายตามที่กิจการมีข้อกำหนดไว้
 • ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจ
 • ในกรณีที่มีการรับเงินสินค้าจากลูกค้า ให้พนักงานช่วยระบุ วัน เดือน ปี สาเหตุ ของการคืนสินค้า และสินค้าที่ได้รับคืนมารอการทำลาย ให้ฝ่ายคลังสินค้าที่เก็บสินค้ารอการทำลายให้ทำการตรวจนับสินค้าที่เสียหายและลงลายมือชื่อกำกับ
 • ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ทำการร่วมสังเกตการณ์และลงลายมือชื่อเป็นพยานในการทำลาย เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
 • ให้เชิญผู้สอบบัญชีเป็นพยานการทำลาย
 • บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าที่กรมสรรพากรร่วมเป็นพยานทำลายก็ได้

      พอเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าจ๊ะ  ไม่ยากเลยใช้ไหมล่ะทุกท่าน  ถือเป็นประโยชน์สำหรับกิจการทุกท่านอีก  เดี๋ยวได้เงินเดือนมาก็เอาเงินไปชอปปิ้งต่อดีกว่า อิอิ


“มิดชิด”