กระจายรายได้ ด้วยสิทธิเก็บกิน

กระจายรายได้, ทรัพย์สินให้เช่า, ทรัพย์สินสร้างรายได้, สิทธิเก็บกิน, จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน
หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

เครื่องจักรทำเงินที่ชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ถือเป็นหนึ่งในหนทางสู่อิสรภาพทางการเงินของผู้ที่ใฝ่ฝัน และมีแรงบันดาลใจที่จะให้เงินทำงานแทนเราได้เป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย แต่เครื่องจักรทำเงินเครื่องนี้ก็สร้างผลกระทบข้างเคียงให้กับ เหล่าผู้ที่มีรายได้จากการให้เช่าได้มากพอสมควร

เพราะการที่มีทรัพย์สินให้เช่ามาก แม้จะเปรียบเสมือนมีเครื่องจักรทำเงินที่ทำงานแทนเราอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย แต่มันก็ไปสร้างรายได้ให้กับคุณสรรพ์เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ธุรกิจของเราอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเช่นเดียวกัน ทำให้หลายๆ คนเกิดอาการหนักอกหนักใจเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อต้องนำเงินได้จากการให้เช่าไปรวมกับเงินได้ประจำที่มีอยู่เช่นเงินเดือน, โบนัส และอื่นๆ ทำให้ฐานเงินได้ และภาษีพุ่งสูงปรี๊ดตามไปด้วย

ครั้นจะเล่นซ่อนหา หลบรายได้ไม่ให้ใครรู้ มีเพียงแค่ฟ้ารู้ ดินรู้ และเรารู้ ก็ไม่อาจตัดใจทำได้ลง โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เค้ารณรงค์โตไปไม่โกง แต่ไอ้ที่จับกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นการฮั้วประมูล, ทุจริตเรียกรับเงินจากการจัดการ มันคืออะไร ตัดสินใจโกงไปโกงมา เอ๊ยโตไปไม่โกง แต่คงต้องหาทางบริหารจัดการภาษีให้ถูกต้อง ตอนนี้มาดูหลากหลายวิธีการที่มีผู้คนหยิบนำมาใช้ในการจัดการกับภาษีที่เกิดจากรายได้กันก่อนดีกว่า

 1. ทรัพย์สินเราแต่ให้ญาติพี่น้องนำไปใช้ประโยชน์ โดยทำสัญญาเช่า รับเงิน และยื่นเสียภาษีในชื่อคนอื่น เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง แม่บ้าน คนขับรถ ใครก็ได้ที่ยังไม่มีรายได้

 2. ทำสัญญาเช่าทรัพย์สินของเรา ให้กับญาติพี่น้องในราคาต่ำๆ และให้ญาติพี่น้องที่ไม่มีรายได้ไปทำสัญญากับผู้เช่าตัวจริงแทน เพื่อที่เราจะได้มีรายได้ต่ำ ส่วนญาติพี่น้องมีรายได้ตามสัญญาเช่า แต่เสียภาษีลดลง

 3. ขายทรัพย์สินเราให้กับญาติพี่น้องที่ไว้ใจได้ เพราะเรายังไม่ได้รับเงินจากการขาย และยังเป็นเจ้าของทรัพย์ตัวจริงเสียจริง เพื่อให้ญาติพี่น้องกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะได้นำออกให้เช่าได้

นอกจากที่สรุปข้างตันยังมีหลากหลายนิติกรรมที่มีคนช่างคิดช่างค้นหาหยิบนำมาใช้เพื่อลดภาระภาษี ส่วนจะผิดหรือจะถูกก็ไปว่ากันตอนถูกคุณสรรพ์ตรวจละกัน โดยเฉพาะชื่อทรัพย์สินเป็นของเราแต่ให้เช่าในชื่อคนอื่นอาจจะเกิดประเด็นโต้แย้งก็ได้ ซึ่งหากจะว่าไปมันก็คล้ายกับสิทธิเก็บกินเพียงแค่ว่าไม่ได้ทำให้ถูกต้องเท่านั้นเอง

ส่วนการทำสัญญาขายโดยไม่ได้ขาย ไม่รู้ว่าเหมือนชุดนอนไม่ได้นอนหรือเปล่า มันก็มีความเสี่ยงเพราะชื่อทรัพย์สินเป็นของคนอื่นไปแล้ว วันดีคืนดีเกิดเจ้าของใหม่นำไปขาย นำไปจำนอง มีหวังเป็นเรื่องที่ต้องไปแก้ปัญหาเรียกร้องสิทธิกันวุ่นวายยกใหญ่

     

มาดูทางออกที่ปลอดภัย และประหยัดภาษีได้ดังใจของเจ้าของทรัพย์ที่สร้างรายได้ทั้งหลายดีกว่า วิธีการง่ายๆ ในการกระจายรายได้ให้คนอื่นคือ

จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน         

ตอนนี้มาดูกันก่อนว่า การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินสามารถปกป้องทรัพย์สินของผู้จดทะเบียนสิทธิเก้บกินได้อย่างไร และผู้รับสิทธิเก็บกินจะได้ประโยชน์อย่างไร

สิทธิของผู้ให้สิทธิเก็บกิน

ผู้ให้สิทธิเก็บกินยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

สิทธิของผู้รับสิทธิเก็บกิน

 • ผู้ทรงสิทธิเก็บกินมีสิทธิครอบครองใช้ และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้น

 • ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน มีอำนาจจัดการทรัพย์สิน

 • ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน  มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนนั้น  ในอันที่จะใช้สิทธิในฐานะผู้ทรงสิทธิเก็บกิน ใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้

สรุปง่ายๆ คือผู้ให้สิทธิยังคงเป็นเจ้าของ ผู้รับสิทธิจะนำไปขาย, จดจำนอง หรือก่อภาระใดๆ กับทรัพย์สินของเราไม่ได้ ส่วนผู้รับสิทธิเก็บกินก็สามารถนำทรัพย์สินที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นทำกิน, ให้เช่า เป็นต้น

เท่ากับว่าแม้ทรัพย์สินจะเป็นของเรา แต่เราก็สามารถจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้กับลูกหลาน, คุณพ่อ, คุณแม่ เพื่อให้นำไปสร้างรายได้จากค่าเช่า หรืออื่นๆ ได้ ซึ่งจะทำให้รายได้ของเราลดลงไปโดยปริยาย หากสนใจอยากทำให้ถูกต้องมากขึ้น ลองมาดูเงื่อนไข และวิธีการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินกันดีกว่า

ผู้รับจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

 • เป็นบุคคลธรรมดา ตั้งแต่เด็กจนโตสามารถรับสิทธิเก็บกินได้หมด

 • เป็นนิติบุคคล

ระยะเวลาการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

 • ให้สิทธิเก็บกินตลอดอายุของเจ้าของ

 • ให้สิทธิเก็บกินตลอดอายุของผู้รับสิทธิ

 • สิทธิเก็บกินกำหนดระยะเวลา เช่น 1 ปี, 3 ปี แต่สุงสุดไม่เกิน 30 ปี

อยากจดทะเบียนสิทธิเก็บกินนานเท่าไหร่ก็ไปว่ากัน แต่เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลง วางแผนภาษีให้เหมาะสม ควรจดระยะเวลาสั้นๆ เช่น 1 – 3 ปี

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

ไม่มีค่าตอบแทน

 • ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท

 • อากรแสตมป์ไม่มี

มีค่าตอบแทน

 • ค่าธรรมเนียมอัตรา 1 % ของค่าตอบแทน

 • อากรแสตมป์อัตรา 0.5% ของค่าตอบแทน

อยากได้ค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินหรือไม่คิดเอา แต่หากการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินเกิดจากการวางแผนภาษีก็ไม่น่าจะคิดนะเพราะจะก่อให้เกิดรายได้กับผู้ให้สิทธิเก็บกินไปอีก

เมื่อจดทะเบียนสิทธิเก็บกินแล้ว จากนั้นการทำสัญญาเช่า, การรับเงิน, การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบฯ ประจำปี สำหรับรายได้จากการให้เช่าแต่ละหลังแต่ละห้องก็จะเป็นหน้าที่ของผู้รับสิทธิเก็บกินไปแล้ว จดแล้วก็อย่าลืมยื่นแบบฯ เสียภาษีให้ถูกต้องตามแผนที่วางไว้ละกันนะครับ

วางแผนภาษีง่ายๆ โดยใช้หลักกฎหมาย ทำได้จริง จากนี้ก็ปล่อยให้เครื่องจักรทำเงินให้เราไปเรื่อยๆ ชีวิตที่มีอิสระภาพทางการเงินทำได้จริง

ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com