ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. เลือกCourse หรือ eBook ที่ต้องการหลังจากนั้นกดที่ปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า

2. หลังจากกดจะมีข้อความด้านบนและตารางสรุปการสั่งซื้อที่ด้านข้าง ดังรูป
 

3. หลังจากเลือกสินค้าที่ต้องการได้ครบเรียบร้อยแล้ว กดที่สั่งซื้อสินค้า

4. กรอกรายละเอียดในส่วนของข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลการออกใบเสร็จ โดยหลังจากกรอกเสร็จให้กดที่ปุ่ม ดำเนินการต่อไป5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยให้กดที่ปุ่ม ดำเนินการต่อไป


6. การสั่งซื้อของลูกค้าได้เสร็จเรียบร้อย หลังจากนี้ให้ทางลูกค้าชำระเงินและแจ้งชำระเงินตามรายละเอียดที่แจ้งไว้เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานในส่วนของเมนู Myclassroom ได้