การใช้งานบน Web Browser

1. ทำการเข้าหน้าเว็บ http://bis-online.com จากนั้นทำการ login ที่เมนู "เข้าสู่ระบบ"

2. ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อคอร์สเรียนหรือหนังสือ eBook ไว้เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่เมนู "MyClassroom"

3. MyClassroom จะแสดงรายการและรายละเอียดของคอร์สเรียนที่ทำการสั่งซื้อรวมทั้งวันเริ่มต้นของคอร์สเรียนและวันหมดอายุของคอร์สเรียนที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้ รวมทั้งยังแสดงรายการหนังสือ eBook ที่ได้ทำการสั่งซื้อ

4. Course ทำการกดเข้าไปที่รูปปกของคอร์สเรียนเพื่อเริ่มเรียนคอร์สเรียนที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้แล้ว

5. Player เมือเข้าสู่หน้าจอสำหรับเล่นวีดีโอ ส่วนของด้านล่างผู้ใช้สามารถเลือกตอนในการรับชมได้โดยการคลิกที่ตอนที่ต้องการรับชมแล้วคลิกที่หน้าจอหลักของการเล่นวีดีโอ

6. แถบเครื่องมือด้านล่างสำหรับใช้งานการรับชมวีดีโอ
​    (1)  Pause ใช้สำหรับ เล่น หรือ หยุด วีดีโอ
​    (2)  Progress Bar ใช้สำหรับเลื่อนเพื่อดูวีดีโอตามช่วงเวาลาที่ตร้องการ
​    (3)  Sound ใช้เพิ่ม-ลดเสียง หรือปิดเสียง
​    (4)  Full Screen ใช้ขยายวีดีโอเต็มจอหรือลดขนาดวีดีโอ