การใช้งานบนระบบปฏิบัติการ IOS

1. ทำการเข้าที่ App Store ใส่คำค้น BIS Online จากนั้น Download และติดตั้ง

2. ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

3. คลิกที่ "ห้องเรียนอบรม"  เพื่อเข้าเรียนคอร์สเรียนแบบ Online

4. เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนอบรม ผู้ใช้จะพบกับรายการคอร์สที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้ โดยคลิกที่ปกของคอร์สเรียน

5. เข้าสู่ Player สำหรับเรียนแบบ Online โดยผู้ใช้สามารถเลือกบทในการรับชมได้ในส่วนของด้านล่าง

6. การเข้าอ่านหนังสือ eBook แบบ Online ให้ทำการคลิกที่ Ebook ในส่วนของเมนูหลัก

7.  ผู้ใช้จะพบกับชั้นหนังสือ eBook ที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้แล้ว ให้ทำการคลิกที่ปกของหนังสือ eBook เพื่อทำการเปิดอ่านหนังสือ eBook ในรูปแบบ Online

8. การ Download วีดีโอหรือหนังสือ eBook เพื่อดูแบบ offline ให้ผู้ใช้กลับไปที่เมนูหลัก จากนั้นคลิกที่ Download


9. เข้าสู่หน้าจอการ Download วีดีโอหรือ eBook

10. กดเลือกที่ ดาวน์โหลด VDO ในกรณีที่ต้องการ Download วีดีโอไว้ดูแบบ offline หรือกดที่ดาวน์โหลด eBook ในกรณีที่ต้องการดาวน์โหลด eBook เพื่อเอาไว้ดูแบบ offline

 10.1 การดาวน์โหลด VDO แบบสำหรับดูแบบ offline
​  -  ผู้ใช้ทำการกดเลือกที่ ดาวน์โหลด VDO และทำการเลือกคลิกที่หน้าปกคอร์ส VDO


​- ผู้ใช้ทำการเลือกที่บทของ VDO ที่ต้องการ Download

 

- คลิกที่ icon รูปเฆฆเพื่อทำการ Download เนื้อไฟล์ VDO เข้าสู่เครื่องสำหรับดูแบบ offline


- เมื่อทำการ Download เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าทำการ Download สำเร็จจากนั้นบทเรียนที่ Download เรียบร้อยแล้วจะมี icon รูปเมฆกากบาทดังภาพ 10.2 การดาวน์โหลด eBook แบบสำหรับดูแบบ offline
​  -  ผู้ใช้ทำการกดเลือกที่ ดาวน์โหลด eBook และทำการเลือกคลิกที่ชื่อหนังสือ eBook ที่ต้อง Download แบบ offline


​- เมื่อทำการ Download เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าทำการ Download สำเร็จจากนั้นหนังสือ eBook ที่ Download เรียบร้อยแล้วจะมี icon รูปเมฆกากบาทดังภาพ