เขียนแผนธุรกิจ สร้างงบการเงิน ด้วยตัวเอง

title

หมวด: ธุรกิจและการเงิน
ราคา: THB 150.00

รายละเอียด
เข้าใจพื้นฐานด้านบัญชีและการเงินที่จำเป็น
หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
เทคนิคการสร้างแบบจำลองธุรกิจทางการเงิน
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับความคิดความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินการบริหารงบการเงินและการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในช่วงระยะเวลาหลายปี ดังนั้นเทคนิคที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) จึงเป็นรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งนำมาพัฒนาและดักแปลงให้ง่ายในการเรียนรู้ โดยใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานของโปรแกรม EXCEL 
สารบัญ
ส่วนที่ 1 พื้นฐานทางด้านบัญชีและการเงิน  
งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
งบดุล (Balance Sheet)
ใบปะหน้า
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
การวิเคราะห์อุตสาหการณ์ (SWOT Analysis)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission & Goals)
แผนเชิงกลยุทธ์
แผนการบริหารจัดการ
แผนการตลาด
การวิเคราะห์ด้านเทคนิค
แผนการเงิน
     ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ

ผู้เขียน

ดุษิต จงสุทธนามณี

จำนวนหน้า

140  หน้า

สำนักพิมพ์

บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด

 
 
 
 
 
 
 
การชำระเงิน
ท่านสามารถชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท ลุยธุรกิจ รีเทิร์น จำกัด
ธนาคาร : กสิกรไทย   สาขาเพชรเกษม 51
เลขบัญชี : 013 - 3-92674-7
ยืนยันการชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงิน ได้ทุกช่องทาง
โทร. : 02-9205406-9