HANDBOOK จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตัวเอง

title

หมวด: กฎหมาย
ราคา: THB 290.00

รายละเอียด
คู่มือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตนเอง
จดลิขสิทธิ์/จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ 
อธิบายขั้นตอนการขอจดทะเบียนที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย 
เนื้อหาโดยสังเขป
เรื่องราวของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้แก่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันความเป็นเจ้าของที่มีต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ทรัพย์สินไม่มีตัวตนในอนาคต ยังจะใช้เป็นหลักประกันขอเงินกู้ได้อีกด้วย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นคู่มือให้ท่านดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตัวของท่านเอง หรือหากแม้นว่าใครจะนำไปทำเป็นอาชีพรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับลูกค้า ก็ย่อมกระทำได้อย่างง่ายๆ เพื่อวันหนี่งจะได้ใช้ประโยชน์เลียนแบบวิธีการจดทะเบียนตามตัวอย่างในหนังสือ ก็เป็นเรื่องที่เงินค่าหนังสือเป็นอะไรที่เทียบกันไม่ได้กับประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ 
สารบัญ
ลิขสิทธิ์ (บันทึกการค้นคว้าที่ 1-13)
บันทึกการค้นคว้าที่ 1  ลิขสิทธิ์ หมายถึง...?
บันทึกการค้นคว้าที่ 2  อะไรบ้าง ...? เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ฯลฯ
เครื่องหมายการค้า (บันทึกการค้นคว้าที่ 14-25)
บันทึกการค้นคว้าที่ 14 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม มีความหมายว่าอย่างไร ?
บันทึกการค้นคว้าที่ 15 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
ฯลฯ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (บันทึกการค้นคว้าที่ 26-37)
บันทึกการค้นคว้าที่ 26 สิทธิบัตร มีความหมายอย่างไร ?
บันทึกการค้นคว้าที่ 27 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฏหมายสิทธิบัตร มีอะไรบ้าง ?
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ

ผู้เขียน

ปลายมีนา  แตงโสภา

จำนวนหน้า

296 หน้า

สำนักพิมพ์

บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด

ISBN No.

978-974-549-106-9

การชำระเงิน
ท่านสามารถชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท ลุยธุรกิจ รีเทิร์น จำกัด
ธนาคาร : กสิกรไทย   สาขาเพชรเกษม 51
เลขบัญชี : 013 - 3-92674-7
ยืนยันการชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงิน ได้ทุกช่องทาง
โทร. : 02-9205406-9