นักธุรกิจนอกกะลา

title

หมวด: ธุรกิจและการเงิน
ราคา: THB 240.00

รายละเอียด
กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจตามข้อกฎหมาย 
....ใครๆ ก็ต้องปฏิบัติตามนี้
เนื้อหาโดยสังเขป
สาเหตุของการไม่มีกฎกติกา ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการปฏิบัติตัวในฐานะกรรมการบริษัทที่จะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เป็นเรื่องที่จะสร้างให้บริษัทมีภาพพจน์ มีอนาคต เป็นที่รักใคร่ของผู้ถือหุ้นทุกคน และเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลได้ ทั้งหมดของการมีกฎกติกาตามข้อกฎหมายที่ได้กล่าว นำไปสู่ความสำเร็จปลายทาง หนังสือเล่มนี้จึงถือเสมือนเป็นคู่มือหรือคัมภีร์ในการบริหารและจัดการบริษัทภายใต้ข้อกฎหมาย ซึ่งรับรองว่าท่านจะหาอ่านไม่ได้จากตำราเล่มใด เพราะบ้านเราไม่สามารถผลิต นักวิชาการให้เป็นนักธุรกิจได้ ด้วยเหตุนี้เองความรู้ในภาคปฏิบัติทางการเงิน กฎหมาย บัญชี ภาษีอากร จึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของนักวิชาการ ส่วนเรื่องของการหาเงินเป็นเรื่องของคนทำธุรกิจงานนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนทำธุรกิจหาเงินไปเรื่อยๆ โดยปราศจากเครื่องมือซึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในการหาเงินก็ได้แก่ หลักวิชาการเงิน กฎหมาย บัญชี และภาษีอากร นั่นเอง หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านรู้จักเครื่องมือในการทำธุรกิจให้สำเร็จอย่างงดงาม
สารบัญ
ฝนแรกในวันที่ 28/4/47
คำพูดไม่พออธิบาย
วิธีตีมูลค่าแรงงาน/ทรัพย์สินแลกหุ้น
บริษัทซื้อคืนหุ้นของตนเองไม่ได้
บริษัทซื้อคืนหุ้นของตนเองไม่ได้ 2
ผู้สอบบัญชีกับโทษจำคุก 1 ปี
การเห็นกรรมในเส้นทางธุรกิจ
ปล่อยบริษัทร้างไปเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ปล่อยบริษัทร้างไปเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่า 2
ใช้สิทธิ 1 ใน 5 แห่งทุนตรวจกิจการงานของบริษัท
บริษัทที่ไม่ออกใบหุ้นต้องโดนปรับ
บริษัทที่ไม่ออกใบหุ้นต้องโดนปรับ 2
ท่านสร้างกิจการที่ปรึกษาได้
ท่านสร้างกิจการที่ปรึกษาได้ 2
ท่านสร้างกิจการที่ปรึกษาได้ 3
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ

ผู้เขียน

ชาย กิตติคุณาภรณ์

จำนวนหน้า

294  หน้า

สำนักพิมพ์

บริษัท ส.เอเซียเพรส (1998) จำกัด

ISBN No.

974-549-062-8

การชำระเงิน
ท่านสามารถชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท ลุยธุรกิจ รีเทิร์น จำกัด
ธนาคาร : กสิกรไทย   สาขาเพชรเกษม 51
เลขบัญชี : 013 - 3-92674-7
ยืนยันการชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงิน ได้ทุกช่องทาง
โทร. : 02-8036820-22