Download

BIS-Online  ระบบการเรียนแบบออนไลน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ สัญญาณโทรศัพท์ 3G ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าเลือกสมัครและเรียนในวิชาที่ตัวเองสนใจในลักษณะของ VOD (Video On Demand) โดยการป้อนรหัสผ่านเพื่อ Login เข้ามาเรียนศึกษาวิชาที่ลงทะเบียนไว้ตามเวลาที่ตนเองสะดวก และสามารถติดตั้งพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการการเลือกใช้งานตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่ง BIS-Online การเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้นการผลิตสื่อให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้น นอกจากระบบการผลิตและทีมงานที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้มาเรียนคือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่ง BIS-Online ได้มีการสรรหาอาจารย์สอนผู้ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีเทคนิคในการสอนเพื่อให้การเรียนผ่านออนไลน์เป็นเรื่องที่สนุกไม่น่าเบือ และจะทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะติดตามในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้


Property Tax Pro  โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้และค่าธรรมเนียมต่างๆจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (Pro Version) เป็นโปรแกรมที่ต่อยอดมาจาก Free Version ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ยังรวมไปถึงแนวทางการวางแผนภาษี เพื่อช่วยลดภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา ทำให้ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ไประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การแบ่งแยกแปลง, ย้ายชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้าน และช่วยตัดสินใจว่าควรจะนำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไปรวมคำนวณภาษีเพื่อใช้สิทธิขอคืนหรือไม่? มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายดายเพียงแค่กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้ครบถ้วน เพียงเท่านี้ภาษีที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการวางแผนภาษีที่สมบูรณ์ราวกับมืออาชีพ ก็จะแสดงผลให้ท่านเลือกตัดสินใจได้ง่าย, ทำได้จริง และประหยัดภาษีจริง

เตรียมให้ Download กันได้ที่นี่เลย

 

PIT90 Pro  เป็นเครื่องมือในการวางแผนภาษีสำหรับผู้มีเงินได้หลายประเภท โดยเฉพาะกรณีที่ได้รับดอกเบี้ย, เงินปันผล แอพฯ จะช่วยคำนวณหาทางเลือกที่เหมาะสมว่า ควรนำดอกเบี้ย และเงินปันผลไปรวมคำนวณภาษีหรือไม่ โดยจะคำนวณหาเครดิตภาษีเงินปันผลมารวมเป็นเงินได้ และนำไปหักจากภาษีที่ต้องชำระ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเงินได้ต่างๆ ให้ครบถ้วน แอพฯ จะคำนวณและนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้เพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการคำนวณค่าลดหย่อนต่างๆ หากบันทึกค่าลดหย่อนเกินเงื่อนไขที่กำหนดแอพฯ จะแจ้งเตือนเพื่อให้ตรวจสอบ เพียงเท่านี้ก็ทำให้การวางแผนภาษี เป็นเรื่องง่ายๆ สามารถนำไปใช้ในการกรอกแบบ ภงด. 90 รวมถึงนำไปใช้สำหรับการวางแผนภาษีล่วงหน้า เพื่อนำค่าลดหย่อนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นการช่วยคำนวณ ซึ่งผลการคำนวณค่าลดหย่อนต่างๆ อาจจะต้องพิจารณาเงื่อนไขของกฎหมายเพิ่มเติม
 
เตรียมให้ Download กันได้ที่นี่เลย

Tax instead  เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออกแทน กรณีที่กิจการตกลงรับผิดชอบภาษีเงินได้ให้กับพนักงานคนสำคัญ หรือแม้แต่ตัวผู้บริหารเอง โปรแกรมจะนำข้อมูลเงินได้เช่น เงินเดือน, ค่านายหน้า, โบนัส หรืออื่นๆ มารวมเป็นรายได้ และหักค่าใช้จ่ายให้โดยอัตโมนัติ รวมถึงนำค่าลดหย่อนที่กรอกเข้าไปมาหักเพื่อคำวณภาษี โดยโปรแกรมจะแจ้งเตือนกรณีที่กรอกค่าลดหย่อนต่างๆ เกินเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพียงเท่านี้ก็จะรู้แล้วว่ากิจการต้องออกภาษีแทนให้เท่าไหร่ พนักงานจะได้รับเงินในแต่ละเดือนเท่าไหร่
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นการช่วยคำนวณ ซึ่งผลการคำนวณค่าลดหย่อนต่างๆ อาจจะต้องพิจารณาเงื่อนไขของกฎหมายเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

PIT91  เป็นโปรแกรมที่ช่วยทำให้การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปอย่างง่ายดาย เพียงแค่ระบุเงินเดือน, ค่านายหน้า, โบนัส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เลือกค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน แอพฯ จะนำข้อมูลรายได้ หักด้วยค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาให้โดยอัตโนมัติ รวมถึงจะช่วยคำนวณค่าลดหย่อน พร้อมกับแจ้งเตือนหากบันทึกค่าลดหย่อนเกินเงื่อนไขที่กำหนด เพียงเท่านี้เราก็จะรู้ว่าการยื่นแบบฯ ครั้งนี้จะต้องเสียภาษีเพิ่มหรือจะได้ภาษีคืน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการกรอกแบบ ภงด. 91 และนำปรับใช้ในการวางแผนภาษีในปีต่อๆ ไป โดยนำค่าลดหย่อนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นการช่วยคำนวณ ซึ่งผลการคำนวณค่าลดหย่อนต่างๆ อาจจะต้องพิจารณาเงื่อนไขของกฎหมายเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้