โอนที่ดินให้ลูกค้า

เรียนสอบถามครับ

นาย ก. เป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่ง นาย ก. มีลูก 2 คน ชื่อนาย ข. กับ นาย ค.   โดยที่นาย ก. กำลังจะโอนที่ดินให้นาย ข. และนาย ค. โดยคิดวิธีการออกเป็น 3 กรณี 

1.ทำเรื่องแบ่งโฉนด ออกเป็นครึ่งๆ แล้วให้นาย ข. กับ นาย ค. คนละใบ

2. ไม่แบ่งโฉนดแต่โอนให้ นาย ข. กับนาย ค. โดยจดทะเบียนประเภทบรรยายส่วน 50:50 หรืออาจจะแบ่งโดย อัตราส่วนอื่นๆ เช่น 55:45 

3. ไม่แบ่งโฉนด แต่โอนให้ นาย ข. กับนาย ค. เป็นเจ้าของร่วมกัน(ไม่บรรยายส่วน)

สำหรับกรณีนี้ใช้วิธีไหนดีที่สุด

ขออนุญาตถามเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ 2 ถ้าสมมติแบ่งเป็น 60:40 โดยนาย ข. ได้ 60% แล้วสมมุติว่าในอนาคต นาย ข. โอนให้บุตรของตัวเอง  บุตรของนาย ข จะเสียค่าโอน,อากรแสตมป์,ภาษีเงินได้อย่างไรครับ ?

ขอบพระคุณครับ

 

ไม่พูดพล่ามทำเพลง ขอตอบเลยนะครับ

ทั้งสามข้อที่ถามมา สรุปว่าคุณพ่อคือ นาย ก. ตั้งใจจะโอนที่ดินให้ลูกค้า ซึ่งกรณีนี้ จะมีภาษีที่เกี่ยวข้องคือ
1. ภาษีจากการให้ หากมูลค่าที่ดินแปลงที่ให้เกินกว่า 20 ล้านบาทต่อคน จะต้องเสียภาษีจากส่วนที่เกิน แต่หากไม่เกินก็รอดไป

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการโอน ได้รับยกเว้น ตามพระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 342

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมิน

4. ค่าธรรมเนียมโอน อัตรา 0.5% จากราคาประเมิน

5. อากรแสตมป์ อัตรา 0.5% จากราคาประเมินหรือราคาซื้อขายที่สูงกว่า

      

ทั้ง 3 แนวทางที่แจ้งมา มีความเห็นว่าภาษีไม่แตกต่างกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหน ก็เป็นการโอนให้กับลูกๆ ทั้งสองคนเหมือนกัน ภาษีต่างๆ เท่ากันเป๊ะ
แต่หากพิจารณาอนาคต ความยุ่งยากที่ต้องแบ่งแปลงในภายหลัง เวลาจะขาย หรือทำนิติกรรมอื่นๆ การแบ่งแยกแปลงเลยน่าจะเหมาะสมกว่า  กรณีนาย ข. โอนให้ลูกค้า ก็จะมีภาระภาษีต่างๆ เช่นเดียวกัน กับกรณีที่คุณพ่อ คือนาย ก. โอนให้นาย ข. ครับ
เห็นภาพชัดแจ๋วแบบนี้ โอนได้เลยนะครับ