การขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องยื่นเงินได้หรือไม่

เรียนสอบถามเพิ่มเติมครับ  ปกติเวลาเราขายที่ดินเราจะมีเงินได้จากการขายอสังหาฯ ซึ่งต้องจ่าย ณ วันโอน แล้วไม่จำเป็นต้องยื่นแบบตอนปลายปี แต่ถ้าเราต้องการให้รายได้จากการขายอสังหาฯ ก้อนนี้ของเราถูกนำมารวมเป็นเงินได้ รวมกับในมาตรา 40(1)-(7) และยื่นแบบตอนปลายปี แบบนี้เราจะใช้การคำนวณอย่างไรครับ เช่น ราคาประเมิน 1 ล้านบาท ถือครองมา 10 ปีปกติคือ 1 ล้าน หักค่าใช้จ่ายได้ 50% คือ 5 แสนบาท  จากนั้นเอา 5 แสน หารจำนวนปี จะได้ 5 หมื่นบาทต่อปีแล้วนำไปเทียบตารางภาษีแล้วค่อยคูณ 10 เพื่อเป็นภาษี แต่ถ้าเราจะนำรายได้ตัวนี้มา รวมกับ 40(1)-40(7) เพื่อยื่นร่วมกับรายได้ตัวอื่นตอนสิ้นปี เราต้องใช้ตัวเลข 5 แสนทั้งก้อน หรือ แค่ 5 หมื่นมายื่นเฉพาะปีนั้นๆครับ ?

ขอบคุณครับ

ก่อนอื่นขอปรับความเข้าใจก่อนนะครับว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ แม้จะเสียภาษีที่กรมที่ดินแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่ต้องยื่นแบบฯ ประจำปีนะครับต้องดูว่าเข้าเงื่อนไขคือ 

  1. ไม่ได้ขายอสังหาฯ ทางการค้าหากำไร เช่น สร้างบ้านขาย, แบ่งแยกแปลงโดยมีการทำถนน และอื่นๆ ตาม พรฎ 342
  2. ไม่ได้เป็นการขายโดยมุ่งค้า หากำไร เช่นซื้อขายบ่อยๆ 

หากใช่ปลายปีก็ใช้สิทธิไม่ยื่นได้ หากไม่ใช่ก็ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี  ส่วนการนำไปรวมคำนวณภาษี จะต้องนำราคาประเมิน หัก รายจ่ายตามความจำเป็น คือต้นทุนที่ดิน บวก รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง มาหัก โดยมีหลักฐานพิสูจน์ จะหักเหมาเหมือนตอนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินไม่ได้

กรณีตามคำถาม หากราคาประเมินคือ 1.0 ล้านบาท ก็ต้องนำ 1.0 ล้านบาท ไปเป็นเงินได้ จากนั้นก็นำต้นทุนจริงมาหัก ได้เท่าไหร่ ก็นำไปรวมกับเงินได้หลังหักรายจ่ายอื่นๆ ค่อยหักค่าลดหย่อน และคำนวณภาษีครับ