คอนโด สามารถให้เช่าเป็นรายวันได้หรือไม่ครับ !?

เรียนสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายห้องชุดครับ

อันที่จริงแล้วคอนโดสามารถให้เช่าเป็นรายวันได้หรือป่าวครับ?จากที่ผมตามข่าว เห็นหลายๆท่านออกมาบอกว่าให้เช่าเป็นรายวันไม่ได้ ออกมาถกเถียงกันและบอกว่า Airbnb ผิดกฎหมายแต่จากที่ผมลองศึกษา พรบ.โรงแรม, พรบ.ห้องชุด และกฎหมายควบคุมอาคาร ก็ไม่เจอประเด็นที่บอกว่า ห้ามห้องชุด ให้เช่ารายวัน (เหมือนกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้) และ

จากที่ทราบคือ พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 49 ถ้ามีมติร่วมกันเพื่อออกข้อบังคับ ห้ามมิให้ลูกบ้านนำห้องออกให้เช่ารายวันกับนักท่องเที่ยว เนื่องจากนิติบุคคลไม่สามารถดูแลทรัพย์สินส่วนกลางรวมทั้งรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงจากนักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกได้(ใช้เสียงในที่ประชุม มากกว่า 75% ของลูกบ้านที่มาประชุม)

ผมจึงเรียนสอบถามเพื่อความชัวร์ว่าจริงๆแล้วเราสามารถให้เช่ารายวันได้และไม่จำเป็นต้องลงในข้อบังคับของนิติบุคคลก็ได้ แต่ถ้ามีลูกบ้านคนใดไม่พอใจ อาจจะจำเป็นต้องจัดประชุมเพื่อลงข้อบังคับเพิ่มเติม ผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ?

 

ปัจจุบันนักกฎหมายมีความเห็นเป็น 2 ทาง

ทางแรก เห็นว่าผิดพรบ.การโรงแรม+พรบ.ควบคุมอาคารเพราะใช้อาคารผิดประเภท ห้องชุดเป็นอาคารพักอาศัยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้เหมือนอย่างโรงแรม แม้เจ้าของห้องชุดจะมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดอย่างสมบูรณ์แต่การใช้ประโยชน์ก็ไม่ควรกระทบสิทธิบุคคลอื่นด้วย เช่น หากนำห้องชุดออกให้เช่าเป็นรายวันเหมือนอย่างโรงแรมย่อมมีการเข้าออกของผู้เช่าพลุกพล่าน มีผลต่อการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง อาทิ ทางเดิน, ลิฟท์, บันได, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ห้องสมุด, ถังขยะ เป็นต้น และผลที่ตามมาสำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าของร่วมคนอื่นๆที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับคนแปลกหน้าที่มาเช่าเป็นประจำทุกวัน ย่อมกระทบถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของเจ้าของรวมคนอื่นๆ

ทางที่สอง เห็นว่าการใช้เช่าดังกล่าวเป็นนิติกรรมสัญญาตามกฎหมายแพ่งทั่วไป เมื่อไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดบัญญัติห้ามไว้โดยชัดแจ้งก็สามารถทำได้ปัจจุบันยังไม่มีแนววินิจฉัยของศาลฎีกาว่าผิดหรือไม่

ดังนั้น สำหรับกรณีนี้หากจะให้ฟันธงไปทางใดทางหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของความเห็นเท่านั้น ซึ่งความเห็นของตัวผู้ตอบเองก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับแนวทางแรกเนื่องจากมีเหตุผลสนับสนุนค่อนข้างฟังขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเมื่อยังไม่มีกรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลวางบรรทัดฐานไว้ก็ถือเป็นดุลพินิจของแต่ละบุคคลที่จะเห็นด้วยกับแนวใดที่ตนเห็นว่ามีเหตุผลและเมื่อเลือกเชื่อแนวใดแล้วก็ย่อมต้องรับผลของแนวที่เชื่อนั้นด้วย