ผู้รับเหมาทิ้งงาน เรามีวิธีจับติดคุกมั้ย

เรียนสอบถามอาจารย์ครับ

กรณีผู้รับเหมาทิ้งงาน นอกจากคดีแพ่งแล้ว เรามีวิธีจับติดคุกมั้ยครับ?

ขอบคุณครับ

 

1. กรณีที่ยังไม่เริ่มทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง

1.1 ขอแนะนำให้ท่านแจ้งต่อโทรมั้งชัวร์ว่าให้เข้าทำสัญญากับเราโดยใช้บริษัทคู่สัญญาสาเหตุก็เนื่องจากว่า หากวันดีคืนดีผู้รับเหมาช่วงจากเราทิ้งงานไปก่อให้เกิดภาระหนี้สินระหว่างกันขึ้นและท่านทวงถามแล้วไม่จ่าย. เพราะกรรมการไซฟ่อนไปหมดแล้ว. ท่านอาจยื่นฟ้องเป็นคดีอาญา ป อาญา ม 350 ได้

1.2 ให้ผู้รับเหมาตั้งบริษัทขึ้นมารับงาน + ท่านเข้าไปถือหุ้น 1 หุ้น. ต่อมาหากทิ้งงานและไซฟ่อน. ท่ายื่นฟ้องอาญา พรบ กำหนดความรับผิด ม 42 ได้. 


      

1.3 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ท่านต้องทำสัญญาระบุข้อความบางประการที่ผู้รับเหมารับรองคุณสมบัติ/ความพร้อม อะไรบ้างก่อนหรือในขณะเข้าทำสญญา. ซึ่งจะส่งผลทำให้หากไม่เป็นไปตามคำรับรองจะถือว่าเขาฉ้อโกง ตาม ป อาญา ม 341

2. กรณีจ้างเหมาไปแล้ว

ให้ไปดูว่ามีเหตุดังมีกล่าวไว้ตาม 1 หรือเปล่า ถ้ามีก็ฟ้อง อาญาได้ครับ