ตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จก่อนโอนกรรมสิทธิ์

รบกวนปรึกษา
1. กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งยังอยู่ในช่วงจัดตั้งยังจดไม่เสร็จ แต่จำเป็นต้องซื้อที่ดินเพื่อเอามาสร้างบ้านขาย แต่เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่รอเราเนื่องจากมีคนอื่นต้องการซื้อ จึงอยากเรียนถามว่า


1.1 ให้กรรมการซื้อในนามส่วนตัวขึ้นมาก่อน แล้วเอาที่ดินมาเป็นค่าหุ้นในการจัดตั้งบริษัท สามารถเอาราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายมาเป็นราคาเท่ากับค่าหุ้นที่ต้องชำระของกรรมการท่านนั้นถูกต้องไหมคะ 
1.2 ที่ดินยังไม่ได้โอนมาเป็นชื่อกรรมการ เพราะอยู่ในช่วงทำสัญญาและจะแบ่งแยกโฉนด กรณีนี้จะทำยังไงให้นำที่ดินมาชำระค่าหุ้นบริษัทได้ค่ะ


 

1.3 ที่ดินจะต้องโอนเป็นชื่อบริษัทด้วยเลยรึเป่าคะ หรือสามารถคงไว้เป็นขื่อกรรมการคะ. แต่ยังต้องแบ่งแยกโฉนดซึ่งใช้เวลา เลยไม่ทราบว่าชื่อกรรมสิทธิ์ควรจะเป็นชื่อใคร ตอนไหนค่ะ รวมถึงมีภาระภาษีเกิดขึ้นช่วงไหนด้วยรึเป่าค่ะ
1.4 การแบ่งโฉนดควรจะแบ่งเป็นชื่อบุคคล หรือเป็นชื่อบริษัท มีผลอย่างไหนดีกว่ากันค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

หากทำได้และเพื่อให้จบปัญหา ควรตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จก่อนโอนกรรมสิทธิ์จะดีที่สุด และตัดปัญหาได้ทุกอย่าง เพราะประเด็นที่สอบถามมามีผลกระทบที่แตกต่างกันคือ


1.1 การซื้อที่ดินในนามกรรมการ และค่อยโอนเข้าบริษัทโดยถือเป็นการชำระแทนเงินค่าหุ้นทำได้ แต่มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติพอสมควร และยังมีผลกระทบทำให้กรรมการผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียมโอนอีกทอดหนึ่งเพราะถือเป็นการขาย ซึ่งน่าจะเป็นภาระที่สูงพอสมควร
1.2 เมื่อที่ดินยังไม่ได้โอนเป็นชื่อกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถนำมาชำระแทนค่าหุ้นได้ นอกจากจะให้เจ้าของที่ดินมาเป็นผู้ถือหุ้น และชำระค่าที่ดินแทนค่าหุ้น แล้วค่อยไปโอนหุ้นกลับไปให้ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงในภายหลัง


     

1.3 หากจะนำมาชำระแทนค่าหุ้น ที่ดินต้องเป็นชื่อบริษัท เมื่อโอนเป็นชื่อบริษัทแล้วค่อยแบ่งโฉนดในภายหลังได้
1.4 ขึ้นอยู่กับว่าจะพัฒนาโครงการในนามบุคคล หรือนิติบุคคล ควรโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของผู้พัฒนาโครงการเลยจะดีกว่า
หากไม่สามารถรอโอนได้ อาจจะต้องทำสัญญาซื้อขาย โดยชำระราคาให้หมดก่อน แล้วค่อยนัดโอนเมื่อจดทะเบียนตั้งบริษัทเสร็จ แบบนี้เจ้าของน่าจะยินยอม แต่เราก็จะมีความเสี่ยงที่ต้องชำระราคาทั้งหมดก่อนโอนกรรมสิทธิ์

แต่ในความเป็นจริงการตั้งบริษัทหากเอกสารพร้อม สามารถจัดตั้งได้ในวันเดียวไม่น่าจะใช้เวลานาน ลองเจรจารอให้ตั้งบริษัทเสร็จแล้วค่อยนัดโอนจะดีกว่า