อยากปิดบริษัท แต่ถือหุ้นเท่ากันทำอย่างไรดี

อาจารย์ครับ มีหุ้นแค่ 50% ต้องการ "ปิดบริษัท" หากหุ้นส่วนอีกฝ่ายจะค้าน ผมจะทำอย่างไรดีครับ

ต่างฝ่ายต่างมีในมือ 49% + 1% (ผู้ถือหุ้น 4 คน) ครับ

 

1. มติธรรมดาต้องให้ฝ่ายเราเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือจึงจะชนะ
2. แต่ถ้ามติพิเศษต้องชนะ 3/4 ของเสียงที่มาประชุม  ดังนั้นหากจะเลิกบริษัทได้สถานการณ์ต้องเข้าข้างเหมือนฟ้าลิขิตให้

2.1. ฝ่ายเรากระจายการถือครองหุ้นได้อีกไม่น้อยกว่า 6 คน รวมของเก่าเป็น 8 คน  เมื่อจะต้องยกมือเราจะมีเสียงสนับสนุน  8/10 จึงชนะ

2.2. มีเหตุบังเอิญว่าผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายมาประชุมเพียงคนเดียวหรือไม่มา

2.3. มีเหตุบังเอิญว่าในวันประชุมประธานที่ประชุมสั่งให้ตรวจสอบก่อนว่าใครไม่มีใบหุ้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม ซึ่งก่อนหน้านั้นบริษัทได้ออกใบหุ้นแบบผู้ถือให้แล้ว

2.4. ประธานที่ประชุมดันเป็นพวกเรา

ถ้าเหตุการณ์บังเอิญขนาดนี้ก็มีโอกาสเลิกบริษัทได้ครับ

 

 

คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download