ภาษีจากการขายคอนโดมิเนียม

อยากขอรบกวนปรึกษาอาจารย์ว่า กรณีที่บริษัทมีคอนโดเป็นทรัพย์สิน หากบริษัทจะขายคอนโดดังกล่าว เข้าใจว่าไม่ต้องเสียภาษีขายเพราะเป็นอสังหาฯ  ใช่ไหมคะ

พอดีทำบัญชีให้ลูกค้าเลยไม่แน่ใจว่าตนเองเข้าใจถูกหรือไม่

ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่อยู่ในบังคับภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตรา 91/2 ตามที่สอบถามมาเข้าใจถูกต้องแล้วครับ

นอกจาภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว วันโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขาย จะต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมจากการโอนด้วย โดยสามารถนำภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมโอนไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่าย เก็บไว้ใช้ในการเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ด้วยรัก
มิตรทอง

 

คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download