การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ตอนนี้ผมทำการบ้านครั้งที่ 2 ของวิชาบัญชีภาษีอยู่

มีคำถามในการบ้านข้อที่ 4 ครับ เคสที่ประกอบกิจการในฐานะบุคคลธรรมดา

1. การซื้อทรัพย์สินในฐานะบุคคลธรรมดา (ค่าโรงงานอาคาร เครื่องจักร) ต้องคิดค่าเสื่อมราคาแบบเดียวกับนิติบุคคลมั้ยครับ ถ้าต้องคิด สามารถหัก 25% ในวันแรกที่ได้รับทรัพย์สินมาแบบเดียวกับกรณีกิจการขนาดย่อมมั้ยครับ?

2. การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ต้องนำมาคิดรวมเพื่อหาเงินได้พึงประเมินมั้ยครับ? ผมเข้าใจว่าเมื่อเราประกอบธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา การจ่ายเงินเดือนเจ้าของกิจการก็เหมือนกับหยิบเงินออกมาและใส่ลงในกระเป๋าใบเดียวกัน

3. การหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร กับ การหักรายจ่ายแบบเหมา แบบเหมาผมเข้าใจว่า 50% ของรายจ่ายทั้งหมด แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนแบบตามความจำเป็นในเคสนี้ คือคิดจากรายจ่ายทุกอย่างในกิจการเลยใช่มั้ยครับ?

1. การหักค่าเสื่อมราคาและสึกหรอ สำหรับการซื้อทรัพย์สินต่างๆของบุคคลธรรมดาในกรณีที่เลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร เป็นการนำมาตรา 65ทวิและ 65ตรี มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาและสึกหรอตามหลักการบัญชี และประมวลรัษฎากร

ส่วนการหักรายจ่ายได้เพิ่มในวันที่ได้ทรัพย์สินมาเป็นสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนดให้สำหรับนิติบุคคลเท่านั้น บุคคลธรรมดาไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ครับ ต้องหักค่าเสื่อมราคาและสึกหรอตามปกติ

2. กรณีของบุคคลธรรมดา การจ่ายเงินเดือนให้กับตัวเองในฐานะเจ้าของกิจการโดยหลักการไม่สามารถทำได้ เพราะในทางกฎหมายคือบุคคลคนเดียวกันหรือหากจะคิดก็แทบจะไม่มีผล เพราะไม่สามารถนำเงินเดือนตัวเองไปหักเป็นรายจ่ายของกิจการ

โดยหลักการแล้วการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา จะได้รับกำไรหลังเสียภาษีเพื่อนำไปใช้จ่าย จึงไม่จำเป็นต้องคิดเงินเดือนให้ตัวเองเพราะไม่มีผลทางด้านภาษีแต่อย่างใด แต่ในการบริหารธุรกิจ ควรกำหนดเงินเดือนค่าตอบแทนของตัวเองให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือวัดว่าการทำธุรกิจหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงเงินเดือนของเราแล้ว จะมีกำไรมากน้อยเพียงไหนยังควรที่จะทำธุรกิจนี้ต่อไปหรือไม่

3. การหักรายจ่ายเป็นการเหมา จะขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้ เพราะแต่ละประเภทกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกัน เช่นกรณีได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานลูกจ้าง จะหักรายจ่ายเป็นการเหมาได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาทเพียงกรณีเดียว ไม่สามารถหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้

แต่หากเป็นเงินได้จากการประกอบกิจการพาณิชย์ จะสามารถหักรายจ่ายได้ 60% โดยไม่มีเพดาน และเงินได้ประเภทนี้ส่วนใหญ่สามารถเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร คือการนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และมีหลักฐานการจ่ายเงินมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี โดยนำมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี มาปรับใช้ ซึ่งต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงินได้ประกอบว่า เงินได้ประเภทไหนกำหนดเงื่อนไขให้หักรายจ่ายได้อย่างไร

หวังว่าคำตอบจะเป็นประโยชน์ครับ

ด้วยรัก
มิตรทอง

 

คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download