เงินเดือนภาษีกับประกันสังคม

กิจการที่บ้านมีพนักงานทั้งหมด 14 คน โดย 4 คนมีประกันสังคม ส่วนอีก 10 คน เป็นพนักงานแบกหามทั่วไปไม่มีประกันสังคม ได้ค่าจ้างวันละ 305 ที่ไม่มีประกันสังคมเพราะ มีการเปลี่ยนตัวบุคคลบ่อย (มีการลาออกบ่อย) ส่วนโบนัสสิ้นปีก็จ่ายทั้งหมด 14 คน
 
ผมอยากทราบว่า ค่าแรงนี้สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษีได้ไหมครับ แล้วเอกสารที่ต้องประกอบควรจะต้องมีอะไรบ้างในการลงบัญชีและยื่นภาษี
 
      ประเด็นที่สอบถามมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่สองเรื่องคือ
       1.  กฎหมายภาษีอากรและ
       2.  ประกันสังคม
 
ซึ่งแต่ละเรื่องมีประเด็นที่ต่างกันที่ต้องนำไปพิจารณาคือ
1.กรณีที่จ่ายเป็นเงินเดือนและโบนัสจะถือว่าเป็นการจ่ายเงินได้ให้กับพนักงาน
ซึ่งจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย รวมถึงต้องสรุปยอดเงินเดือนที่จ่ายและภาษีที่นำส่งในแบบภงด.1 ทุกเดือนและสรุปยอดเงินเดือนและโบนัสทั้งปีในแบบ ภงด.1 ตอนสิ้นปี
 
หากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ถูกต้องถ้วนมีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่นใบรับเงิน, สำเนาหลักฐานการโอนเงิน, การลงเวลาทำงาน  สามารถนำบันทึกบันทึกเป็นรายจ่ายของกิจการได้โดยไม่มีประเด็นประเมินเรื่องภาษี
 
2.ทางประกันสังคมกำหนดให้นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างและนำส่งเงินสมทบให้กับลูกจ้างทุกคนไม่ว่าจะทำงานกี่เดือน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลจากงบการเงิน และแบบ ภงด.1 และ 1 ก. ในการสอบยันยอด หากพบว่ารายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสในระบบบัญชีหรือภาษีของกิจการไม่สอดคล้องข้อมูลนำส่งเงินสมทบ เจ้าหน้าที่จะจะแจ้งให้นำส่งเอกสารชี้แจง หากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลและพบว่าพนักงานไม่ได้เข้าสู่ประกันสังคม และนำส่งเงินประกันสังคมครบถ้วนจะถูกประเมินให้จ่ายเงินสมทบ หรือเบี้ยปรับตามกฎหมาย
 
หากต้องการนำรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานมาบันทึกให้ครบถ้วน ควรขึ้นทะเบียนพนักงานนำส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนจะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุด
 
โดยเฉพาะปัจจุบันประกันสังคม เริ่มตรวจสอบข้อมูลของกิจการ และทำการปรับเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น จึงเป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวัง
 
ด้วยรัก
มิตรทอง
 


คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download