การเสียภาษีป้าย


ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับภาษีป้ายครับ
1.การประเมินภาษีป้าย มีหลักการประเมินอย่างไรบ้าง?
        ในกรณีป้ายที่ผมจะทำขนาด 300 ซม. X 240 ซม. โดยประมาณ มีรูปภาพ และข้อความภาษาไทย + อังกฤษ

2.ภาษีป้ายที่จ่ายสามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ ถ้าหักได้มีเงื่อนไขการหักอย่างไรบ้างครับ

 

ประเด็นที่สอบถามขอให้ข้อมูลความเห็นและแนวทางเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ดังนี้

1.การจัดเก็บภาษีป้าย 

ก่อนอื่นขออธิบายเรื่องราวของป้ายที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีกันก่อน ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใดๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ หากใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา เช่น

1.บนป้ายทั่วไป 
2.ป้ายบิลบอร์ดตามตึก ตามทางด่วน 
3.ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ

สำหรับอัตราจัดเก็บ จะขึ้นอยู่กับประเภทข้อความ ขนาดของป้าย ภาพ และโลโก้บนป้าย ซึ่งรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากประเภทป้ายที่สอบถามมาเข้ามีทั้งไทย อังกฤษ และภาพ อาจจะเข้าลักษณะป้ายประเภทที่ 2 หรือ 3 ก็ได้ แต่เพื่อความประหยัดภาษี คงต้องทำให้ภาษาไทยอยู่เหนือภาษาอังกฤษซึ่งจะเข้าประเภทที่ 2

จากขนาดป้ายคำนวณได้ 72,000 ตร.ซม.
ก็ต้องเสียภาษีป้ายเท่ากับ 2,880 บาทต่อปี

หากเป็นประเภทอื่นก็ลองคำนวณดูครับ 

แต่ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย อยู่ในระหว่างปรับปรุงอัตราภาษีป้ายใหม่ ซึ่งต้องบอกว่าจัดหนักกว่าเดิม แถมยังเพิ่มประเภทป้ายขึ้นมาใหม่อีกต่างหาก โดยร่างคร่าวๆ ที่ออกมาพอจะสรุปได้ดังนี้

เรียกว่าปรับขึ้น 3–5เท่าจากอัตราเดิมกันเลย มากน้อยแค่ไหนลองเปรียบเทียบกับขนาดป้ายทีแจ้งว่าจะต้องเสียภาษีเท่ากับ 14,400 บาท หนักเอาการเลยทีเดียว ได้แต่หวังว่าทางการจะเมตตาชาวบ้านตาดำๆ อย่าปรับเพิ่มเลยเพี้ยง

 


2.ภาษีป้ายที่จ่ายไป

นำมาหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้ทั้งจำนวน ซึ่งแบ่งได้ 2 กรณีคือ

1.การทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา
-สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ เฉพาะกรณีเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร
-ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, สำเนาเช็ค, สำเนาหลักฐานการโอนเงิน (กรณีจ่ายเงินด้วยเช็ค หรือโอนเงิน)

หากทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา อ่านเพิ่มเติม ต้องรู้ 4+2 เรื่องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ประหยัด 

2.การทำธุรกิจในนามนิติบุคคล
-สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ เฉพาะกรณีเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร
-ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, สำเนาเช็ค, สำเนาหลักฐานการโอนเงิน (กรณีจ่ายเงินด้วยเช็ค หรือโอนเงิน)

 

ด้วยรัก

มิตรทอง


คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download