ถูกประเมินภาษีโรงเรือน

เรียนถาม อ.มิตรทองครับ กรณีภาษีโรงเรือน ถ้าเป็นเคสให้ญาติมาพักอาศัยทาวน์เฮ้าส์ ไม่ได้เก็บค่าเช่า เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องเสียภาษีด้วย จริงมั้ยครับ และถ้าได้ใบเตือนแล้วเราไม่ไปเสียเจ้าหน้าที่จะมีมาตรการยังไงต่อไปครับ

ก่อนตอบคำถาม คงต้องหยิบเอาความหมายของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนมาเป็นหลักก่อน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึงบริเวณที่ต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติ หรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

กรณีนี้หากตีความตามตัวอักษรสามารถตีความได้ว่าการไม่ได้ใช้อยู่อาศัยเอง แต่นำไปให้คนอื่นใช้ประโยชน์ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีโรงเรือน

จากหลักการข้างต้น หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช้เป็นพักอาศัยด้วย และให้คนอื่นมาอยู่ด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้พักอาศัยเอง แต่ให้คนอื่นเข้ามาอยู่ประเด็นนี้อาจจะทำให้เข้าเงื่อนไขต้องเสียภาษีได้ ซึ่งในทางปฏิบัติเองเจ้าหน้าที่คงประเมินได้ยากว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ให้อาศัยฟรีจริงหรือไม่หรือผู้อยู่อาศัยเป็นญาติจริงหรือไม่ ทำให้ต้องประเมินภาษี โรงเรือนตามข้อกำหนดของกฎหมาย และจากแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่พอจะทราบมามักจะตีความว่าต้องเสียภาษีโรงเรือน เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นช่องว่างในการจัดเก็บภาษี เพราะอ้างได้ว่าให้ญาตหรือคนรู้จักมาอยู่โดยไม่คิดค่าเช่าได้

สำหรับผลกระทบจากการไม่ชำระภาษีคือ

  1. ชำระเงินเพิ่ม ตั้งแต่ 2.5% - 7% ตาม ระยะเวลาที่่ค้าง
  2. ถูกยึดอายัดทรัพย์ เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ภาษี
  3. หากยังมีหนี้เหลือวันโอนกรรม เจ้าของเดิม และผู้ซื้อใหม่ต้องรับผิดชอบหนี้ที่เหลือ

กรณีนี้ลองชี้แจงคงต้องชี้แจงให้จนท. ทราบข้อเท็จจริงและหาข้อสรุปร่วมกันดีกว่าปล่อยให้บานปลายครับ

หากยังไม่ได้ข้อยุติ สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ แต่ต้องยื่นคำร้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน และฟ้ิองคดีต่อศาลภาษี อากรกลางตามลำดับ

ลองเจรจา หาข้อสรุปเพื่อขอยกเว้นน่าจะดีกว่า หากไม่ได้คงต้องขอลดหย่อนภาษีให้มากๆ น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสม

ด้วยรัก

มิตรทอง


คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download