การทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา

มาตรการทางภาษี ในปีปัจจุบัน เน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบ นิติบุคคล มากกว่า บุคคลธรรมดา เป็นเพราะ สนองตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  ดิฉันเข้าใจถูกต้อง หรือไม่ คะ?

สนองตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือเปล่า กรณีนี้ไม่แน่ใจ แต่ภาพรวมของการจัดเก็บภาษีมักจะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งทำได้ค่อนข้างยากกว่านิติบุคคล ทำให้แนวนโยบายหลายๆ อย่างมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโดยให้ผู้ที่ทำธุรกิจหันมาทำในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บภาษีง่าย และสะดวกกว่า เพราะต้องทำบัญชี นำส่งงบการเงิน และมีสถานที่ตั้งที่ชัดเจน ฯลฯ

เพื่อให้การทำธุรกิจในรูปนิติบุคคลได้รับการยอมรับ ทำให้หลายมาตรการที่ออกมามีผลกระทบต่อบุคคลธรรมดาค่อนข้างมาก แต่กลับเป็นประโยชน์ต่อนิติบุคคล เช่น 

  1. มาตรการที่ให้บุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจอยู่ สามารถโอนทรัพย์สินที่ใช้ในธุรกิจเข้ามาเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเว้นภาษีให้ทุกรายการ โดยเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมจากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพียง 0.01%
  2. การกำหนดให้นำค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนมาหักรายจ่ายได้เพิ่ม 1 เท่า และการนำค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี และสอบบัญชี มาหักได้เพิ่ม 1 เท่า 5 รอบบัญชี สำหรับกิจการ SME’s
  3. การปรับลดอัตราการหักรายจ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (7) และ (8) เหลือเพียง 60% ก็มีผลทำให้บุคคลธรรมดาก็ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นโดยปริยาย

​กรณีผุ้ประกอบการ ที่เป็นบุคคลธรรมดา และกิจการที่ทำนั้น ไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี)  ภาษีที่ผู้ประกอบการ จะต้องเสีย  จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  กรณี ภาษีเงินได้ที่รับผิดชอบโดยกรมสรรพากร ถูกต้องไม๊คะ?

ประเด็นภาษีคงต้องบอกว่าภาษีจากการทำธุรกิจมีทั้งภาษีทางตรงและทางอ้อม

ภาษีทางตรงคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งต้องยื่นแบบเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง คือภายในเดือนกันยายนของทุกปี และภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

กรณีนี้แม้จะไม่เข้าเงื่อนไขต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ตามที่สอบถามมาถูกต้องแล้ว

นอกจากภาษีเงินได้แล้ว ยังมีภาษีอื่นๆ เช่น

  1. ภาษีโรงเรือน กรณีใช้อาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบธุรกิจ เช่นเป็นร้านค้า ฯลฯ
  2. ภาษีป้าย กรณี ติดป้ายโฆษาร้านค้า
  3. อากรแสตมป์ กรณีทำสัญญา

ส่วนภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหากรายรับไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่เพิ่มตามที่เข้าใจถูกต้องแล้ว

นอกจากภาษีที่สรุปข้างต้นยังมีมีหลากหลายภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้กันเลยทีเดียว

แต่ทั้งหมดได้อธิบายไว้ในวีดีโอแล้ว ค่อยๆ ศึกษาดูนะครับ

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำ website สำหรับ การค้นคว้า เกี่ยวกับ มาตรการภาษี สำหรับผู้ประกอบการที่เป็น บุคคลธรรมดา คือนอกจากจะอ่านจาก website ของกรมสรรพากร, คลีนิคภาษี กระทรวงการคลัง   ท่าน ช่วยแนะนำว่ามี แหล่งข้อมูลอื่น ๆ  ที่ควรศึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

มี Website, FB ที่พวกเราช่วยกันทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ครับ แต่จะมีเนื้อหาหลากหลายทั้งบุคคล และนิติบุคคลลองแวะเวียนเข้าไปอ่าน และสอบถามคำถามกันมาก็ได้ครับที่ www.bis-online.com

ส่วน web อื่นๆ ก็มีแต่ก็อาจจะปนกันทั้งบุคคล และนิติบุคคล ลอง search ใน google ในเรื่องที่อยากรู้น่าจะพบคำตอบมากมายเลยครับ

หมายเหตุ ดิฉันสนใจ ภาษีเงินได้ ของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา เพราะว่า อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด   พวกพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด  จะบ่นว่า ยอดขายตก มีแต่หนี้สิน จริงแล้ว สาเหตุหนึ่ง อาจมาจาก การบริหารกระแสเงินสด  และอีกส่วนหนึ่ง อาจเกี่ยวกับภาระทางภาษีหรือไม่ น่ะค่ะ

โดยปกติแล้ว ความสำเร็จหรือล้มเหลวในการการทำธุรกิจส่วนหนึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเงินด้วย เพราะแม้จะค้าขายดี แต่หากนำเงินไปใช้ไม่ถูก เช่นซื้อสินค้ามามากเกินไป หรือนำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องไม่จำเป็นก็มีผลกระทบเช่นเดียวกัน

เรื่องแรกที่ควรทำก่อนทำธุรกิจคือ      แยกกระเป๋าเงินของส่วนตัว และของกิจการออกจากกัน และทำบ/ช รับจ่าย ของทั้งส่วนตัว และกิจการ จะได้รู้ว่า เงินของตัวเอง หรือเงินของกิจการไม่พอ เพราะนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอะไร

เมื่อเห็นภาพจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ประเด็นเรื่องภาษีอาจจะมีผล แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมาก เพราะหากค้าขายไม่ดี ไม่มีกำไรจริง ก็สามารถที่จะแสดงข้อมูลจริง และไม่ต้องชำระภาษีได้

 

ด้วยรัก

มิตรทอง


บทความที่เกี่ยวข้อง :

5-เรื่องต้องรูก่อนเลือกทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ข้อเปรียบเทียบการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ต้องรู้!!! 4+(2) เรื่องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ประหยัด

รู้ก่อนใช้ก่อนกับ 8 เงินได้และรายจ่ายที่ต้องรู้

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่องภาษีจากการทำธุรกิจได้ที่ www.bis-online.com


คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย #Pit90 Free# โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download