การจัดทำสินค้าคงเหลือของบุคคลธรรมดา

ผมเป็นธุรกิจขายอะไหล่ แบบในบ้านหม้อ มีปัญหาเรื่องคนไม่พร้อม. ถ้าต้องทำสต็อคด้วยขายด้วย. ผมไม่ไหว.ถ้าผมไม่ทำสต็อคได้ไหม.และถ้าไม่ทำจะมีความผิดไหม? ร้านผมเป็นบุคคลธรรมดาครับ.รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ.

การทำในรูปของธุรกิจบุคคลธรรมดา ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องจัดทำทำบัญชีตาม พรบ. บัญชีเหมือนนิติบุคคล

แต่หากเป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น การซื้อมาเพื่อขาย หรือผลิตเพื่อขาย ก็จะต้องทำรายงานสินค้าคงเหลือประกอบไปด้วย

รายงานการรับสินค้า หรือรับคืนสินค้าจากการขาย
รายงานการเบิกจ่ายสินค้าเพื่อขาย หรือส่งคืนสินค้าจากการซื้อ
รายงานสินค้าคงเหลือ

          ซึ่งยอดรับ, จ่าย, คงเหลือจากรายงานที่จัดทำ สามารถนำไปเป็นต้นทุนเพื่อหักออกจากรายได้ในการคำนวณภาษี กรณีที่เลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร

แต่หากเลือกรายจ่ายเป็นการเหมา แม้จะไม่ต้องใช้รายงานดังกล่าวในการคำนวณภาษี แต่ก็ยังคงต้องจัดเตรียมรายงานให้เรียบร้อยเป็นประจำทุกเดือนเพราะแม้จะยังไม่ต้องนำส่ง แต่หากหน้าที่สามารถเรียกขอข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งหากไม่มีการจัดทำอาจจะเป็นประเด็นถูกปรับได้

รูปแบบรายงานที่ต้องจัดทำ
http://www.rd.go.th/publish/38052.0.html

แต่จะไม่ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดให้จัดทำ ในความเป็นจริงกิจการก็ควรจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือรวมถึงรายงานการรับและจ่ายเงินจากการขายสินค้าหรือซื้อสินค้าเพื่อที่จะทราบถึงสถานะการเงินผลการดำเนินงานเพื่อใช้สำหรับวางแผนในการทำธุรกิจหรือประเมินผลจากการทำธุรกิจ

หากสนใจเรื่องการจัดทำสินค้าคงเหลือต่างๆ เพื่อใช้ควบคุม และบริหารงาน อาจจะหาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อรองรับการใช้งานหากสนใจลองติดต่อได้ที่ www.papawealth.com เนื่องจากทราบว่าเค้ากำลังทำโปรแกรมง่ายๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการอยู่

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่องภาษีจากการทำธุรกิจได้ที่ www.bis-online.com  น่าจะมีส่วนช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อย

 

ด้วยรัก

มิตรทอง


บทความที่เกี่ยวข้อง :
ต้องรู้ 4 + (2) เรื่องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ประหยัด
รู้ก่อนใช้กับ 8 เงินได้และรายจ่ายที่ต้องรู้
อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่องภาษีจากการทำธุรกิจได้ที่ www.bis-online.com


คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ กับ 
#Property Tax Free# 
โหลดฟรี http://www.bis-online.com/download