การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือนและค่านายหน้า

ถัามีค่าคอมมิตชั่นเพิ่มเติมมาอีก จะนำมารวมกับเงินเดือนแล้วต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์

ขอบพระคุณคะ

Yanitha

 

เรียน    K. Yanitha

หากเป็นกรณีที่จ่ายค่านายหน้าให้กับพนักงาน จะมีหลักเกณฑ์การคำนวณเหมือนการจ่ายเงินเดือนทุกประการเลยครับ แต่เนื่องจากการจ่ายค่านายหน้าจะไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนเหมือนกับเงินเดือนพนักงาน จึงต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายค่านายหน้าเป็นรายครั้ง โดยมีแนวทางดังนี้

1. คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะกรณีการจ่ายเงินเดือนตามปกติก่อน

2. คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายต่อเดือน โดยนำจำนวนเดือนที่จ่ายเงินเดือนมาหาร

3. การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเดือนที่มีการจ่ายค่านายหน้า

3.1 ให้นำค่านายหน้ามารวมกับเงินเดือน และคำนวณภาษีเงินได้ตามปกติ

3.2 เมื่อได้ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินเดือนและค่านายหน้าแล้ว ให้นำภาษีที่คำนวณเฉพาะเงินเดือนตามข้อ 1 มาหักออก

3.3 ผลที่ได้คือ ภาษีเงินได้เฉพาะส่วนของค่านายหน้า

3.4 นำภาษีเงินได้เฉพาะค่านายหน้า มารวมกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือน (ตามข้อ 2) ก็จะได้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือนที่มีการจ่ายค่านายหน้า

ยืนยันว่าทำตามที่สรุปข้างต้นถูกต้อง ปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของกรมฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป๊ะ

ง่ายๆ กับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วย #App Pit91 Free# 

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 96/2543.

ข้อ 1   การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานให้ปฏิบัติดังนี้

(5) กรณีมีการจ่ายเงินพิเศษเป็นครั้งคราวระหว่างปี เช่น ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ให้นำเงินพิเศษนั้นคูณด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อปี) เพื่อหาจำนวนเงินพิเศษเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี และให้นำมารวมเข้ากับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามปกติที่คำนวณได้เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วคำนวณภาษีใหม่ตามที่กล่าวตาม (2) เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้นำภาษีที่คำนวณจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามปกติทั้งปี (ก่อนจ่ายเงินพิเศษ) หักออกได้ผลลัพธ์เป็นเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเพิ่มพิเศษซึ่งจ่ายเป็นครั้งคราวนั้น แล้วให้นำมารวมกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินที่จ่ายตามปกติในคราวนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเงินภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นในคราวที่มีการจ่ายเงินพิเศษนั้น

หวังว่าคำตอบจะเป็นประโยชน์

แนวทางข้างต้นเป็นเพียงข้อคิดเห็น เพื่อให้ท่านนำไปพิจารณาเปรียบเทียบข้อเท็จจริงทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม

 

ลุยเลย

มือปราบภาษี

 


 

ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่
 
คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Line@ คลิ๊ก : https://line.me/R/ti/p/%40ovt7363x