ใช้บ้านของกรรมการเป็นสำนักงานต้องเช่าไหม

ขอปรึกษาอีกเรื่องนะคะ

ได้ติดตามบทความจาก google มาตลอดคะ ตอนนี้กำลังจะเปิดบริษัทกับแฟนสองคนคะ ทำเกี่ยวกับ organizer คะ ขออนุญาตปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการ ดังนี้ค่ะ

1. ถ้าใช้บ้าน เป็นที่ตั้งสนง. ต้องทำสัญญาเช่าไหมคะ เป็นข้อบังคับทางกฎหมายไหมคะ ถ้าไม่ทำจะเป็นอะไรไหมคะ

2. แล้วถ้าไม่ได้ทำสัญญาเช่า พวกค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่า internet ที่ใช้ในสนง. จะสามารถถือเป็นคชจ. ลงบัญชีได้ไหมคะ

3. หาอ่านจาก google เรื่องเกณฑ์กรรมการครบวาระ ถ้าเป็นเพียง บริษัทจำกัด ต้องมีการกำหนดไว้ไหมคะ

4. ถ้าเปิดบริษัท มี พนักงาน 2 คน ไม่ได้เข้าประกันสังคม  บริษัท สามารถให้สวัสดิการ โดยการซื้อประกันสุขภาพให้กับพนักงาน 2 คนนี้  ได้หรือไม่คะ

ขอบคุณมากๆคะ

คุณ Lovely

เรียน  คุณlovely

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับก้าวแรกของการเดินบนถนนสายเจ้าของธุรกิจนะครับ หากตั้งใจจริง มีการวางแผนให้รอบคอบรอบด้าน สำเร็จแน่ครับ ประเด็นที่สอบถามมาขอให้ความเห็นดังนี้ครับ

1. กรณีใช้บ้านเป็นสำนักงาน จะทำสัญญาหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะเรียกเก็บค่าเช่าระหว่างท่านกับบริษัทหรือไม่

หากไม่เรียกเก็บค่าเช่าก็ไม่ต้องทำสัญญาเช่า แต่ในการไปจดทะเบียนอาจจะต้องทำหนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเป็นสถานประกอบการ สถานที่ตั้งของบริษัทไปแสดงเพื่อประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

หากเรียกเก็บค่าเช่า โดยหลักการทั่วไปควรทำสัญญาเช่า ระบุระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า การจ่ายค่าเช่าต่างๆ ให้ครบถ้วน แต่เนื่องจากท่านเป็นเจ้าของบ้าน ขณะที่เป็นเจ้าของบริษัท จะตกลงเช่ากันโดยไม่ทำสัญญาเช่าก็ได้ แต่ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าในรายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานให้ชัดเจน

2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นเช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า จะมีประเด็นเกี่ยวข้อง 2 เรื่องคือการนำมาหักเป็นรายจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า

2.1 การหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่เช่า หรือให้ใช้ฟรี หากรมีรายจ่ายเกิดขึ้น และเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หากมีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่นเช็คจ่ายผู้ให้บริการ หรือหลักฐานการโอนเงินให้กับผู้ให้บริการ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้  

กรณีให้ใช้อาคารสำนักงานฟรี ควรทำสัญญาให้ใช้ทรัพย์สิน ระหว่างผู้ให้ใช้สถานที่กับบริษัท โดยระบุว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์  ต่างๆ  เหล่านี้บริษัทฯ  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

แต่หากบ้านดังกล่าวใช้เป็นสำนักงาน และบ้านอาศัย อาจจะต้องกำหนดสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า ประปา และอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกันให้ชัดเจน โดยสามารถนำเฉพาะส่วนที่เป็นของกิจการมาหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้ ส่วนที่ใช้ส่วนตัวไม่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ ในทางปฏิบัติอาจจะมีปัญหาเรื่องสัดส่วนการใช้งานได้จึงต้องระมัดระวัง

2.2 การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) หากท่านเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นผู้ขอใช้บริการไฟฟ้า ประปา  จะสามารถขอคืนภาษีซื้อจากค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และรายจ่ายอื่นๆ ได้  แต่หากเจ้าของอาคารเป็นผู้ขอใช้บริการไฟฟ้า ประปา ซึ่งใบกำกับภาษีระบุจะชื่อเจ้าของอาคารผู้ขอใช้บริการ ทำให้ไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาได้ รวมถึงไม่สามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีมาขอคืนได้

3. หลักเกณฑ์การครบวาระของกรรมการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท จะต้องระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ  ซึ่งเราสามารถที่กำหนดได้วิธีใดวิธีหนึ่งระหว่าง 

"ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท"

"ใช้ข้อบังคับตามที่ประธานในที่ประชุมนำเสนอเป็นข้อบังคับของบริษัท"

ซึ่งโดยหลักปฏิบัติ เมื่อครบวาระก็แต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ ไม่มีอะไรยุ่งยาก เพียงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง

4. กิจการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป กิจการจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสำนักงานประกันสังคม หากไม่ขึ้นทะเบียนและไม่นำส่งเงินสมทบ จะมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ส่วนจะซื้อประกันแยกต่างหากเป็นคนละส่วนกัน

หวังว่าคำตอบจะเป็นประโยชน์

แนวทางข้างต้นเป็นเพียงข้อคิดเห็น เพื่อให้ท่านนำไปพิจารณาเปรียบเทียบข้อเท็จจริงทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม

 

ด้วยรัก

ต้วมเตี้ยม

 


 

ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่
 
คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Line@ คลิ๊ก : https://line.me/R/ti/p/%40ovt7363x

Comments

nattaicha

สัวัสดีค่ะ  สอบถามต่อจากด้านบนค่ะ เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน หรือ อาคารของกรรมการ เป็นสถานประกอบการ

กรรมการได้ทำการซื้ออาคารพาณิชย์มาเพื่อใช้ในการประกอบการ  

1.กรรมการสมควรเก็บค่าเช่า จากบริษัท  โดยต้องทำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ และหนังสือสัญญาเช่่าใช่หรือไม่ค่ะ

และต้องระบุในสัญญาเรื่องอัตราค่าเช่า ระยะเวลาในการเช่า ค่าประกันต่าง ๆ  และการคิดค่าเช่าสมควรเก็บมากกว่า หรือ เท่ากับที่กรรมการต้องจ่าย

ให้กับธนาคาร 

2. บริษัทต้องหักภาษีไว้เพื่อนำส่งสรรพากรหรือไม่ 

3. กรณีที่กรรมการคิดค่าเช่าจะทำให้กรรมการมีรายได้เพิ่มขึน และต้องยื่น ภงด.91 และ 94 หรือไม่ค่ะ

 

รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยให้ความรู้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

 

อ, 13/02/2018 - 09:05
nattaicha

สวัสดีค่ะ  

1.  อยากสอบถามเรื่องการโอนสินทรัพย์ของบุคคลธรรมดา (จด ภพ.20) ไปเป็นนิติบุคล

ต้องทำอย่างไรค่ะ   ( ตอนนี้จดนิติบุคคล รอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ )

 

2. การเพิ่มทุน  บริษัทจดทะเบียนไว้ที่ทุน 2 ล้านบาท แต่ชำระค่าหุ้นไว้ 50 บาทของจำนวนหุ้น  ถ้าต้องการเพิ่มทุนโดยใช้สินทรัพย์ เช้น รถยนต์ และ สต๊อคสินค้า จะต้องทำอย่างไรค่ะ 

และจะต้องเสียค่าใช่้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือ ต้องทำเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ

 

รบกวนด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 

 

 

อ, 13/02/2018 - 09:19