หากมีปัญหาเกี่ยวกับดูวีดีโอต่างๆ จะต้องทำอย่างไร

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับชมวีดีโอไม่ได้ สามารถดำเนินการดังนี้

  1. Logout ออกจากแอพ ปิดแอพ จากนั้นเข้าระบบใหม่ หรือ
  2. ลบแอพ ติดตั้งใหม่ โดยใช้ User และ Password เดิม
  3. ติดต่อมายัง ทีมเทคนิคมายัง
    line@ : @luireturn
    โดยแจ้ง ปัญหาที่พบ, ระบบที่ใช้ดูวีดีโอ เช่น IOS, ANDROID VERSION อะไร