หากมีการ Update เนื้อหาต่างๆ เพิ่มเติม ต้องสั่งซื้อใหม่ หรือซื้อได้เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมในราคาพิเศษ

  • กรณีหากมีการ Update เนื้อหาเพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ หากผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ ผู้อ่านจะได้รับการ Update เนื้อหาผ่านระบบโดยทันที ไม่ต้องสั่งซื้อใหม่ และไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม
  • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหม่ เพิ่มเติมเนื้อหา จำนวนมากๆ อาจจะแยกเป็นเล่มต่างหากอีกหนึ่งเล่ม