หลักสูตรอบรมแต่ละหัวข้อ สามารถดูได้เป็นเวลานานท่าไหร่

  • ทุกหลักสูตร จะมีระยะเวลาอบรม 1 ปีนับจากวันที่เริ่ม Login ครั้งแรก
  • เมื่อครบกำหนดเวลา จะไม่สามารถเข้าดูวีดีโอได้ทั้งระบบ Online และ Offline
  • เอกสารการบรรยายต่างๆ ที่ Download ไว้ในเครื่อง สามารถดูได้ตามปกติไม่มีหมดอายุ