หนังสือ Ebook ต้องมี Internet ถึงจะอ่านได้อย่างเดียวหรือ

  • Ebook สามารถอ่านได้ทั้ง Online และ Offline ครับ
  • สามารถที่จะ Login โดยใช้ User และ Password สำหรับดูบนมือถือ, สมาร์ทโฟนต่างๆ ได้สูงสุด 5 เครื่อง
  • เมื่อซื้อหนังสือ เรียบร้อย หนังสือจะปรากฏใน ห้องหนังสือในห้องหนังสือของท่าน ซึ่งท่านสามารถ Download เพื่อดูได้ตลอดเวลาแม้จะไม่มี Internet
  • สามารถดูได้ทั้งระบบ IOS และ Android