การอบรมออนไลน์ จะได้ประโยชน์จริงหรือ เพราะไม่ได้พบ หรือไม่ได้ถามปัญหากับผู้บรรยายโดยตรง

  • การอบรม Online ผู้บรรยาย ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ซึ่งอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ทำให้สามารถใช้ประกอบการชมวีดีโอ และศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอด
  • การบรรยาย ผู้บรรยายได้สรุปรวบรวมเนื้อหาใจความสำคัญมานำเสนอ ซึ่งสามารถจะเข้าใจได้ รวมถึงสามารถที่จะฟังทบทวนได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • หากมีคำถาม ข้อสงสัย เกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยาย สามารถส่งคำถามทางเมล์มาสอบถามกับผู้บรรยาย เพื่อให้คำอธิบายเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม