การดูวีดีโอหลักสูตรอบรม และการ download เอกสารการอบรม ผ่าน Web จะทำได้อย่างไร

  • ผู้เข้าอบรม จะต้อง Login ด้วย User, Password
  • เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกที่เมนู MyClassroom
  • สามารถเลือกหัวข้อที่จะดู โดยคลิ๊กที่หัวข้อย่อยๆ เพื่อดูเป็นตอนๆ ได้
  • เลือก download เอกสารประกอบการอบรม (pdf) เพื่อศึกษาร่วมกับการดูวีดีโอ