การดูวีดีโอหลักสูตรอบรมผ่าน Smartphone จะดูได้อย่างไร

  • ผู้เข้าอบรม จะต้อง Download App BIS-ONLINE สำหรับดูวีดีโอ โดยสามารถ download ได้ทั้ง IOS และ Android
  • ผู้เข้าอบรม จะต้อง Login ด้วย User, Password
  • เมื่อเข้าสู่ระบบ จะสามารถเลือกดู วีดีโอจากหัวข้อ “ห้องเรียนอบรม” และ อ่าน Ebook ที่ซื้อจาก Ebook
  • สำหรับเอกสารประกอบการบรรยาย (ไฟล์ pdf) จะต้อง download จาก www.bis-online.com เท่านั้น (ดูรายละเอียดจากหัวข้อ การ download เอกสารประกอบการอบรม)
  • สามารถเลือกหัวข้อที่จะดู โดยคลิ๊กที่หัวข้อย่อยๆ เพื่อดูเป็นตอนๆ ได้