การซื้อหนังสือ Ebook ไปอ่าน มีระยะเวลาหมดอายุไม่สามารถอ่านได้หรือไม่

หนังสือ Ebook สามารถอ่านได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุ