คำถามที่พบบ่อย

หากเข้าดูวิดีโอบน Google Chrome แล้วพบข้อความ Error loading player No playable sources found
หากมีปัญหาเกี่ยวกับดูวีดีโอต่างๆ จะต้องทำอย่างไร
การดูวีดีโอหลักสูตรอบรมผ่าน Smartphone จะดูได้อย่างไร
การดูวีดีโอหลักสูตรอบรม และการ download เอกสารการอบรม ผ่าน Web จะทำได้อย่างไร
การดูวีดีโอหลักสูตรอบรมต่างๆ สามารถดูได้ผ่านช่องทางใดบ้าง
หลักสูตรอบรมแต่ละหัวข้อ สามารถดูได้เป็นเวลานานท่าไหร่
สิ่งที่จะได้รับจากการสมัครอบรมแต่ละหลักสูตรมีอะไรบ้าง
การอบรมออนไลน์ จะได้ประโยชน์จริงหรือ เพราะไม่ได้พบ หรือไม่ได้ถามปัญหากับผู้บรรยายโดยตรง
หากมีปัญหาเกี่ยวกับดูวีดีโอต่างๆ จะต้องทำอย่างไร
หากลืม User Password จะต้องทำอย่างไร
หนังสือ Ebook ต้องมี Internet ถึงจะอ่านได้อย่างเดียวหรือ
การซื้อหนังสือ Ebook ไปอ่าน มีระยะเวลาหมดอายุไม่สามารถอ่านได้หรือไม่
หากมีปัญหาในการใช้งาน ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ หรืออื่นๆ จะต้องทำอย่างไร
หากต้องการสั่งพิมพ์เป็นเล่ม สามารถสั่งซื้อได้หรือไม่
หากมีการ Update เนื้อหาต่างๆ เพิ่มเติม ต้องสั่งซื้อใหม่ หรือซื้อได้เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมในราคาพิเศษ